Správy

13. marca 2024

Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj spustila novú mobilnú aplikáciu s názvom "Rímsky kastel Iža", ktorá umožní návštevníkom moderným spôsobom spoznať prvú a zatiaľ jedinú pamiatku hmotného kultúrneho dedičstva UNESCO na území Nitrianskeho kraja - Rímsky vojenský tábor v Iži.

Dôležitá archeologická lokalita

Rímsky vojenský tábor v Iži je dôkazom prítomnosti Rimanov na našom území. Tento tábor, ktorý vznikol v období najväčšieho územného rozmachu Rímskej ríše, je jedným z najrozsiahlejších komplexov Rimanov v Barbariku – území obývanom Barbarmi, na sever od Dunaja. Tábor je súčasťou obranného hraničného systému Rímskej ríše – tzv. Limes Romanus a od roku 2021 je zapísaný na zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO ako súčasť medzinárodnej archeologickej lokality „Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes“.

Rímsky kastel Iža

Bývalá rímska vojenská pevnosť v Iži sa nachádza na južnom brehu Dunaja, neďaleko mesta Komárno. Pevnosť postavili Rimania v 2. storočí n.l. a slúžila ako dôležitý strategický bod na ochranu hraníc rímskej provincie Pannonia. Obývali ju až do 4. storočia n.l., kedy ju opustili v dôsledku nájazdov germánskych kmeňov.

Pevnosť Iža má pôdorys štvorca s rozmermi asi 160 x 160 metrov. Obklopovalo ju päť priekop, štyri rohové veže a osem medziľahlých vež. Na každej strane pevnosti sa nachádzala v strede múru brána. Vo vnútri pevnosti boli rôzne stavby, ako napríklad kúpele, kasárne, veliteľstvo, sýpka, stajne a ďalšie. V pevnosti bolo ubytovaných asi 500 vojakov.

Toto voľne prístupné archeologické nálezisko s ruinami tábora spravuje Podunajské múzeum v Komárne. Počas roka navštevujú lokalitu tisíce cykloturistov, ktorí prechádzajú popri tábore po medzinárodnej cyklotrase Eurovelo 6.

Prepojenie histórie s modernými technológiami

S cieľom motivovať návštevníkov k návšteve tábora a moderným spôsobom im interpretovať históriu tábora, bola vyvinutá mobilná aplikácia s názvom Rímsky kastel Iža. Súčasne je cieľom predstaviť návštevníkom aj celý Limes Romanus a jeho význam, čo umožňuje prepojenie aplikácie s existujúcou aplikáciou pre celý Limes Romanus  – Danube Living Limes.

Mobilná aplikácia je pre finančnú náročnosť realizovaná v troch fázach počas troch rokov 2023-2025 a s finančnou podporou Ministerstva dopravy SR. Aktuálne sme spustili prvú fázu aplikácie, ktorá ponúka návštevníkovi virtuálnu prehliadku exteriérov jednotlivých budov, ktoré majú zachované základy.

Ako to funguje?

Na samotnom voľne prístupnom archeologickom nálezisku s ruinami tábora sú umiestnené QR kódy, ktoré si návštevník naskenuje do svojho mobilného zariadenia (smartfón, tablet) a po načítaní sa mu zobrazia 3D modely objektov, pri ktorých sa práve nachádza. Pre čo najlepší zážitok z celej virtuálnej prehliadky odporúčame začať na úvodnom stanovisku označenom číslom 1, ktoré návštevníci nájdu pri informačných tabuliach pri cyklotrase Eurovelo 6,  a postupovať v numerickom poradí.

 

V ďalších fázach pripravujeme

V druhej fáze do aplikácie plánujeme doplniť podrobné informácie o jednotlivých objektoch tábora, doprogramovať audiokomentár v 4 jazykových mutáciách a interiéry jednotlivých objektov – stajní, kasární, veliteľskej budovy, či rímskych kúpeľov. Posledná fáza projektu je naplánovaná na rok 2025, kedy bude do aplikácie doprogramovaná gamifikácia v rámci virtuálnej prehliadky, vložený kvíz pre deti a augmentovaná realita pre odfotenie sa s rímskym legionárom po prejdení celej virtuálnej prehliadky.

Účelom aplikácie je obohatiť zážitok návštevníka o nový rozmer – 3D zobrazenie jednotlivých objektov tábora na základe vedecky založenej rekonštrukcii, ktorej interpretáciu garantuje Archeologický ústav SAV.

Aplikácia je k dispozícii na stiahnutie v Obchod Play alebo App Store pod názvom Rímsky kastel Iža.

Stiahnite si aplikáciu Rímsky kastel Iža a zažite históriu ako nikdy predtým!