Fakturačné údaje

Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj

zastúpená: Ing. Eva Antošová, predsedníčka
zapísaná: v registri organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, č. sp.: 48924/2021/SCR
sídlo: Rázusova 2/A, 949 01 Nitra
IČO: 54267765
DIČ: 2121613065
bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava
IBAN: SK67 0200 0000 0045 3383 9851
BIC: SUBASKBX

SÍDLO

Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
Rázusova 2A
949 01 Nitra

PRACOVISKO

Fatranská 3
949 01 Nitra

Kontakt

Ing. Eva Antošová
Predsedníčka KOCR

tel.: +421 911 665 984
e-mail: antosova111@gmail.com

Ing. Vladimír Vnuk
Výkonný riaditeľ KOCR

tel.: +421 905 426 401
e-mail: vladimir.vnuk@kocrnk.sk

PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD.
Projektový manažér

tel.: +421 917 360 310
e-mail: projekt@kocrnk.sk

Mgr. Petra Barcajová
Marketingový manažér

tel.: +421 918 771 721
e-mail: marketing@kocrnk.sk

Nechajte nám správu