Fakturačné údaje

Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj

zastúpená: Mgr. Daniel Balko, predseda
zapísaná: v registri organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, č. sp.: 48924/2021/SCR
sídlo: Rázusova 2/A, 949 01 Nitra
IČO: 54267765
DIČ: 2121613065
bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava
IBAN: SK67 0200 0000 0045 3383 9851
BIC: SUBASKBX

SÍDLO

Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
Rázusova 2A
949 01 Nitra

PRACOVISKO

Fatranská 3
949 01 Nitra

Kontakt

Mgr. Daniel Balko
Predseda KOCR

tel.:
e-mail: daniel.balko@krizomkrajom.sk

PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD.
Zastupujúca výkonná riaditeľka

tel.: +421 917 360 310
e-mail: zuzana.palencikova@krizomkrajom.sk

Mgr. Petra Barcajová
Marketingový manažér

tel.: +421 918 771 721
e-mail: petra.barcajova@krizomkrajom.sk

Nechajte nám správu