Fakturačné údaje

Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj

zastúpená: Mgr. Daniel Balko, predseda
zapísaná: v registri organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, č. sp.: 48924/2021/SCR
sídlo: Rázusova 2/A, 949 01 Nitra
IČO: 54267765
DIČ: 2121613065
bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava
IBAN: SK67 0200 0000 0045 3383 9851
BIC: SUBASKBX

SÍDLO

Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
Rázusova 2A
949 01 Nitra

PRACOVISKO

Fatranská 3
949 01 Nitra

Kontakt

Mgr. Daniel Balko
Predseda KOCR

tel.: +421 905 526 964
e-mail: daniel.balko@krizomkrajom.sk

Ing. Vladimír Vnuk
Výkonný riaditeľ

e-mail: vladimir.vnuk@krizomkrajom.sk

PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD.
Projektový manažér
(zastupujúca výkonná riaditeľka)

tel.: +421 917 360 310
e-mail: zuzana.palencikova@krizomkrajom.sk

Mgr. Petra Barcajová
Marketingový manažér

tel.: +421 918 771 721
e-mail: petra.barcajova@krizomkrajom.sk

Martin Bali
Marketingový manažér

tel.: +421 945 502 601
e-mail: martin.bali@krizomkrajom.sk

Mgr. Dominika Durdíková
Destinačná manažérka

tel.: +421 945462 831
e-mail: dominika.durdikova@krizomkrajom.sk

Mgr. Lenka Hanková
Office manažérka

tel.: +421 945 426 401
e-mail: lenka.hankova@krizomkrajom.sk

Pošlite nám správu