KOCR-postavicky-nove-bez-pozadia

Krížom

Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj (KOCR) bola založená na základe Zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v októbri 2021 ako právnická osoba, ktorá podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na území kraja a chráni záujmy svojich členov. Členmi KOCR Nitriansky kraj sú vyšší územný celok – Nitriansky samosprávny kraj a štyri oblastné organizácie cestovného ruchu pôsobiace na jeho území – Nitrianska organizácia cestovného ruchu, Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov, Oblastná organizácia cestovného ruchu Štúrovo – Parkan a Oblastná organizácia cestovného ruchu Podunajsko. 

ilu-historia-2

Krážom

Hlavným účelom KOCR je prezentácia a propagácia destinácie Nitriansky kraj doma aj v zahraničí a najmä zvyšovanie návštevnosti regiónov kraja prostredníctvom aktívnej spolupráce s oblastnými organizáciami cestovného ruchu. Našou prioritou je vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja a krajskej organizácie, produktov cestovného ruchu, realizácia marketingových kampaní, organizovanie a podpora podujatí nielen regionálneho, ale aj celoslovenského významu. 

ilu-priroda-2

Nitrianskym Krajom

Prostredníctvom tvorby produktov cestovného ruchu, realizáciou marketingových kampaní a organizovaním podujatí sa snažíme o podporu kultúrneho, spoločenského a športového života a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva v našom kraji. 

Pod značkou Krížom krážom Nitrianskym krajom predstavujeme Nitriansky kraj ako kraj histórie, slnka, vody a vína tak, aby si v ňom každý návštevník zažil to, čo mu najviac vyhovuje, strávil tu pár dní a vždy sa sem rád vrátil. 

Od 1. 5. 2022 sa KOCR stala národným koordinátorom Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Cyrilo – metodská cesta sa v roku 2021 zaradila medzi 48 certifikovaných kultúrnych ciest Rady Európy. Je prvou kultúrnou cestou uznanou Radou Európy zameranou na slovanské kultúrne dedičstvo.