Obec Nitrianska Blatnica v Topoľčianskom okrese sa rozprestiera na južnom podvrší Krahulčích vrchov. Z archeologických výskumov je zrejmé, že na horných tokoch potokov Blatnica, Radošina, Hlavinka a ďalších sa usadili prví obyvatelia tohto kraja – putujúce rody slovanských kmeňov. A práve osídlenie súvisiace s obcou Nitrianska Blatnica je archeologicky doložené v lokalite uvádzanej ako Ďurko (Loco Durco).

Rotunda sv. Juraja

Územím prechádzala kedysi významná cesta spájajúca Nitrianske kniežatstvo s Považím a ďalej s Moravou. Z cesty viedla odbočka až po Marhát a prechádzala cez lúku zvanú Púšť. 

Významnou kultúrnou pamiatkou v obci je kaštieľ. Renesančná prestavba pôvodne stredovekého kaštieľa bola ukončená v roku 1578. V 17. a 18. storočí prebehli na kaštieli barokové úpravy. K prírodným zaujímavostiam obce patrí prírodno-krajinársky park z konca 18. a začiatku 19. storočia, ktorý vznikol ako súčasť kaštieľa. 

V lesoch severne nad obcou sa nachádza Rotunda sv. Juraja, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Rotunda je od obce vzdialená 5 km. Vek rotundy bol stanovený medzi roky 790 až 870. Rotunda je najstaršou stojacou sakrálnou stavbou na území Slovenska aj strednej Európy. Rotunda mala svoju dvojičku v neďalekom Ducovom /Kostolec/. Okolo oboch boli palisádové dvorce patriace miestnej vládnucej vrstve. Po zániku osídlenia v 13. storočí sa rotunda zmenila na ruinu. K oprave a revitalizácii ruín prišlo o 300 rokov neskôr, v roku 1530. Koncom 16. storočia bola k rotunde pristavaná pustovňa. Dodnes je tu živá tradícia svätojurajských pútí, ktoré sa konajú vždy 24. apríla.

Nitrianska Blatnica

Počas archeologického výskumu sa v blízkosti rotundy našlo asi 150 kostrových hrobov, niektoré s nálezmi strieborných šperkov. Veľa artefaktov dokladuje ťažbu a spracovanie železnej rudy. V rokoch 2009 až 2016 sa uskutočnilo komplexné reštaurovanie rotundy a pustovne, ktoré prinieslo nové významné objavy – pôvodný okenný otvor v juhozápadnej stene a fragmenty nástenných malieb. 

Tip na zážitok
Obec Nitrianska Blatnica je skvelým východiskovým bodom pre peších turistov. Od kultúrneho domu v obci vedie zelená značka smerom do hôr.   Nitrianska Blatnica – rázcestie Jurko – Trhovičná lúka (sedlo Gajda) – rozhľadňa Marhát – sedlo Marhát – rotunda sv. Juraja – rázcestie Jurko – Nitrianska Blatnica