Od 1. 5. 2022 sa Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj stala národným koordinátorom Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda.

sv. Cyril a Metod

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda sa v roku 2021 zaradila medzi 48 certifikovaných kultúrnych ciest Rady Európy, je v poradí 43. certifikovanou kultúrnou cestou Rady Európy a zároveň je prvou kultúrnou cestou uznanou Radou Európy zameranou na slovanské kultúrne dedičstvo. Kultúrnu cestu tvorí súbor lineárnych značených trás ako aj sieť lokalít – pamiatok a inštitúcií.  

Táto kultúrna a pútnická cesta je zameraná na zviditeľňovanie európskeho kultúrneho a duchovného dedičstva a odkazuje na významnú cyrilo-metodskú misiu na Veľkej Morave v 9. storočí. Sprítomňuje a prezentuje hodnoty založené na vzájomnom rešpekte, tolerancii, kresťanských koreňoch, medziľudských vzťahoch rozličných kultúr a vierovyznaní.

Jej cieľom je prepájať miesta, pamiatky a inštitúcie, ktoré reprezentujú odkaz sv. Cyrila a Metoda a ich nasledovateľov na území Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Bulharska a Grécka a zviditeľňujú kultúrne a duchovné dedičstvo späté s ich životom a posolstvom ( pamiatky, príbehy a legendy).

Velehrad Nitra

Vybudovanie kultúrnej a pútnickej cesty je prínosom pre rozvoj cestovného ruchu a regionálnu ekonomiku, a  nástrojom pre zachovanie cyrilo-metodského kultúrneho a duchovného dedičstva, s tým súvisiacim vzdelávaním, či posilňovaním kresťanskej viery na Slovensku a v Európe. 

Počas slávností Nitra, milá Nitra 2022 sa v rámci Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda uskutočnilo veľké letné putovanie z moravského Velehradu do Nitry. Počas 8 dní pútnici prešli viac ako 210 km naprieč Zlínskym, Trenčianskym a Nitrianskym krajom. Svoje putovanie ukončili na Nitrianskom hrade práve počas Cyrilo-metodských osláv. 

KOCR Nitriansky kraj sa zaviazala na území Nitrianskeho kraja vyznačiť pre pútnikov a turistov túto trasu ako Kultúrnu cestu sv. Cyrila a Metoda. 

Viac informácií o kultúrnej ceste
Sv. Cyril a Metod

Čo sú kultúrne cesty Rady Európy?

Program kultúrnych ciest, ktorý Rada Európy spustila v roku 1987, ponúka návštevníkom prostredníctvom putovania (cestovania) jedinečný prierez priestorom a časom. Kultúrne cesty umožňujú spoznávať rozmanité kultúrne dedičstvo rôznych krajín a kultúr Európy a prispievajú k budovaniu spoločného a živého kultúrneho dedičstva a kultúrnej identity Európy.  

Rozmanitosť miestnej živej kultúry jednotlivých krajín je v rámci jednotlivých tematických ciest prepojená spoločnými európskymi myšlienkami a ideami, čím vytvára neopakovateľnú turistickú ponuku. Kultúrne cesty Rady Európy  poskytujú bohaté možnosti  na objavovanie nových a menej známych európskych destinácií a zviditeľňujú aj  zabudnuté alebo skryté aspekty spoločného európskeho kultúrneho dedičstva. Za 35 rokov existencie programu kultúrnych ciest Rady Európy bolo doteraz certifikovaných  48  kultúrnych ciest Rady Európy. 

Pozrite, ako vyzeralo posledné putovanie