Cyrilometodská cesta

15. mája 2024

Každoročné stretnutie Riadiaceho výboru EKCsCM sa konalo 14.mája 2024 v Olomouci za účasti zakladajúcich členov združenia.  

OLOMOUC, 14.5.2024 

Slovenskí a českí kolegovia spoločne prerokovali jednotlivé body programu, ktorými boli hlavne predstavenie nových členov, ktorí pristúpia k združeniu, predstavenie Národného koordinátora na Slovensku, prezentácia aktivít plánovaných na rok 2024, informácie o pripravovanom Valnom zhromaždení v Sofii, návrhy ďalšieho fungovania Riadiaceho výboru a ďalšie. 

Počas svojej prezentácie Národný koordinátor poďakoval za vyslovenú dôveru, vyzval na ďalšiu spoluprácu a zlepšenie vzájomnej medzinárodnej komunikácie.  

Na záver hosťujúci Olomoucký kraj predstavil jednu z atrakcií – známe pútnicke miesto Svatý Kopeček, ktoré je doplnené o malé múzeum a jedným z lokalít Cyrilometodskej cesty v Čechách.

 —  

Mgr. Tereza Zaujecová, národný koordinátor Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda  

Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj 

email:narodny.koordinator@krizomkrajom.sk, tel: +421 907 421179
www.krizomkrajom.sk