Cyrilometodská cesta

30. apríla 2024

Spoločne s členmi Združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda sme sa zúčastnili prvého tohtoročného putovania  po Cyrilometodskej ceste, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu 28.4.2024. 

NITRA, 30.4.2024 

Putovanie začalo v Kopčanoch – v miestnom múzeu a žrebčíne z 18.storočia, ktorý spravuje Obec Kopčany v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici. V  areáli žrebčína majú návštevníci možnosť si vypočuť viac o histórii tohto miesta, pozrieť si bývalú kaplnku, prezrieť si reprezentačné miestnosti, či stajňu s expozíciou poľnohospodárskeho náradia, ale aj obdivovať kone, ktoré sa tu stále chovajú. Oživenú históriu tohto miesta majú návštevníci možnosť spoznať počas podujatia Návrat Františka Štefana Lotrinského na svoje panstvá. 

Návšteva Kopčian pokračovala prechádzkou ku vzácnemu kostolíku sv. Margity Antiochijskej, ktorý je jediným skoro v celej hmote dochovaných stojacim veľkomoravským kostolíkom v strednej Európe. V interiéri kostola sú fragmentálne dochované aj pôvodné maľby.  

Kúsok od kostolík sme navštívili tzv. Kačenáreň – unikátne miesto, kde boli kedysi odchytávané divé kačky na ďalší chov, konzumáciu a predaj. Dnes miesto na oddych a občerstvenie s malým múzeom, ktoré prezentuje archeologické nálezy a výskum tohto územia.  

Putovanie pokračovalo cez Lávku Veľkej Moravy, ktorá spája slovenský a moravský breh rieky Moravy a kde sú prezentované v dlažbe archeologické nálezy z obdobia Veľkej Moravy.  

Poslednou časťou putovania bola návšteva modernej expozície Slovanského hradiska MikulčiceValy, ktoré “stráži” súsošie sv. Cyrila a Metoda. Toto hradisko patrilo vo svojej dobe medzi mohutné mocenské sídla s veľkou rozlohou a 9 kostolmi. Dnes sú prezentované vo forme náznakových rekonštrukcií a pôvodného veľmožského dvorca s kostrovými pozostatkami hrobov. Nájdeme tu aj vyhliadkovú vežu, infocentrum a malé občerstvenie. 

Hlavným poslaním putovania je šíriť osvetu o Cyrilometodskej ceste a spájať krajiny a ľudí, ktorí majú spoločné historické povedomie. 

Tešíme sa na ďalšie putovania bez hraníc!

 

 —

Mgr. Tereza Zaujecová, národný koordinátor Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda  

Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj 

email:narodny.koordinator@krizomkrajom.sk, tel: +421 907 421179
www.krizomkrajom.sk