Cyrilometodská cesta

27. mája 2024

Partia motorkárov - motopútnikov, združených v OZ European Route C&M dňa 27. mája štartuje misiu odovzdania preloženého Proglasu do taliančiny na oltár v Bazilike Santa maria Maggiore v Ríme.

Netradičný akt bude sprevádzať aj prezentácia našej kresťanskej kultúry a Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda ako pozvánka do Nitrianskeho regiónu. Celý projekt je zameraný na zvýšenie návštevnosti územia NSK práve touto prezentáciou turisticky atraktívnej destinácie, jej histórie a kultúrneho dedičstva, a to umiestnením QR kódov cestou s odkazom na zaujímavé miesta.

Na prelome mája a júna sa motorkári vydajú na púť z Nitry do Ríma, po stopách sv. Cyrila a Metoda. V stredu 5. júna symbolicky položia na oltár v bazilike Santa Maria Maggiore preklad Proglasu do taliančiny. „Jedná sa o paralelu s položením prekladu liturgických kníh, preložených do staroslovienčiny solúnskymi bratmi v 9.storočí“, povedala nám organizátorka a predsedníčka združenia Andrea Bakošová. Toto podujatie sa uskutoční aj ako súčasť zavŕšenia Roka kresťanskej kultúry končiaceho 5.7. 2024. „Týmto chceme poukázať na starobylosť kresťanskej kultúry v Nitriansku“, naznačila A. Bakošová, „i na jeho živú modernú podobu“.

Proglas bude klásť na oltár Mons. Viliam Judák, za účasti všetkých slovenských biskupov a ďalších pútnikov Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda vo vysielanom priamom prenose kresťanskej TV.

Naši motopútnici budú putovať od 27. mája cca 3000 km po trase sv. Cyrila a Metoda. „Chceme zaujať nielen turistov, aby navštívili Nitru, ale aj vidiecke destinácie v celom Nitrianskom kraji,“ dodala Andrea. Toto prepojenie na históriu spojenú s Veľkou Moravou a kresťanskými pamiatkami v kombinácii s možnosťami relaxu, kulinárskeho a vinárskeho turizmu môže priniesť nárast počtu prenocovaní v regióne a vytvorenie trvalo udržateľného nástroja podpory CR.

Ich putovanie bude možné sledovať na Facebook stránke European Route C&M a webstránke Region Nitra. Putovanie sa realizuje aj s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Partneri motopútnikov: