Cyrilometodská cesta

10. mája 2024

Aj v tomto roku sa v stredu 8.mája 2024 uskutočnil už III.ročník cyklopúte zo slovenského Ríma - Trnavy do starobylej Nitry.

Priaznivci cykloturizmu sa vybrali po trase, ktorá je súčasťou Európskej kultúrnej cesty sv. Cyril a Metoda.

Cyklopúť začala požehnaním pútnikov trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom na nádvorí Arcibiskupského úradu v Trnave. Ďalej pokračovala do neďalekej Modranky návštevou pútnickeho miesta – Kostola Najsvätejšej Trojice, okolo Kostola sv. Jána Krstiteľa v Seredi ku kostolu sv. Jakuba v Dolnej Strede. Tu odslúžil sv. omšu nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, ktorý bol tiež účastníkom celej púte. Cyklopúť sa konala na podporu opravy vzácneho 100-ročného organu v Kostole sv. Margity Antiochijskej v Šali, kde bola ďalšia zastávka a odznelo niekoľko organových skladieb. Zvuk obnoveného organu si mohli účastníci vypočuť v Kostole sv. Klimenta v Močenku, kde bola ďalšia zastávka putovania. Po krátkej prestávke púť pokračovala cez Biely kríž pri obci Cabaj – Čápor, cez Fabiánovu dolinu až pod Nitriansky hrad, kde bolo ukončenie putovania.

Cyklopúte sa zúčastnilo 80 cyklistov z Nitry, Močenku, Šale, Trnavy, študenti Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre, kňazi nitrianskej diecézy, trnavskej arcidiecézy a ďalší nadšenci cykoturistiky. Priaznivci cyrilometodského odkazu mali možnosť spoznať lokality spojené históriou a kresťanským odkazom vierozvestov.

Veľká vďaka patrí organizátorom cyklopúte – Kreatívni ľudia, o.z. v osobe p. Petra Sýkoru, ktorý sa postaral o plynulý priebeh putovania, občerstvenia a technické zabezpečenie.

Tešíme sa na ďalší ročník!

Mgr. Tereza Zaujecová,
národný koordinátor Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda,
Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj,
email: narodny.koordinator@krizomkrajom.sk, tel: +421 907 421179