Cyrilometodská cesta

15. apríla 2024

Bazilika sv. Praxedy v Ríme nesie nové označenie Cyrilometodská cesta – Kultúrna cesta  Rady Európy. Stalo sa tak po dvoch rokoch od podpísania memoranda o spolupráci medzi touto bazilikou a združením Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda.

„Podľa všeobecne prijatej mienky je bazilika s priľahlým kláštorom miestom, kde sa s najväčšou pravdepodobnosťou solúnski bratia zdržiavali, keď boli v Ríme. Navyše, v blízkej pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore bola schválená slovanská liturgia. V bazilike sv. Klementa neďaleko presláveného rímskeho Kolosea sa zase nachádza hrob sv. Cyrila. Uvedené tri baziliky patria k miestam, ktoré by nielen ctitelia cyrilometodského odkazu, ale aj návštevníci krásneho a historického mesta Rím, nemali minúť,“ povedal Ľubomír Traub, námestník hejtmana Zlínskeho kraja a predseda združenia Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda. Označenie vyjednával so zástupcami združenia a Zlínskeho kraja aj veľvyslanec Českej republiky pri Svätom stolci J. E. Václav Kolaja.

Rím patrí pre priamu spojitosť so životmi vierozvestcov medzi dôležité miesta Cyrilometodskej cesty, intenzívne rokujeme o členstve v združení EKSCM s Metropolitným mestom Rím. Zástupca primátora Pierluigi Sanna bol v júli minulého roku na návšteve Zlínskeho kraja a jadra Cyrilometodskej cesty. Už vtedy prejavil záujem o spoločný rozvoj a propagáciu Cyrilometodskej cesty, ktorá bola v r. 2021 certifikovaná Radou Európy. Veľké sú aj očakávania vzhľadom na blížiaci sa jubilejný rok 2025.

Bazilika sv. Praxedy (Basilica di Santa Prassede) je otvorená denne a každý deň o 18. hodine sú v nej slúžené sv. omše. Výzdoba baziliky sv. Praxedy z 9. storočia je jedným z vrcholných prejavov umenia tohto obdobia. Pamätná doska na vonkajšej stene kostola nám stále pripomína dočasný domov našich kultúrnych predkov.

Chrám dal po roku 780 postaviť pápež Hadrián I. na troskách staršieho chrámu z 5. storočia. Nechal sem preniesť pozostatky dvoch sestier, svätej Praxedy a svätej Pudentiany. Obe zomreli mučeníckou smrťou počas prenasledovania kresťanov za vlády rímskeho cisára Antonia Pia v roku 165 n.l.

Bazilika sa nachádza vo štvrti Monti v centre Ríma. Najbližšie stanice metra Cavour, Vittorio Emanuele a Termini sú vzdialené 5 až 10 minút chôdze. Vchod do kostola sa nachádza na ulici Via di Santa Prassede.

Viac sa o tomto mieste dozviete tu: Basilica of Santa Prassede – Cyril and Methodius Route – Cultural Route of the Council of Europe (cyril-methodius.cz)